CLICK THE FLASH TO SEE THE IMAGES

YEM DAO CHAIR

/GH YM ĐÀO

PRODUCT N.

CH01

MATERIAL

MDF, Lacquer, Syntetic leather 

COLOR

SIZE

W:38/D:38/H:80 (cm)

PRICE

3,950,000 VND

The "Yếm Đào" is a chair inspired from traditional wear by PingPong atelier. Dedication to Vietnamese women.

Chiếc ghế "Yếm Đào" được lấy í tường từ áo Yếm truyền thống của những người phụ Việt Nam. Một trong những thiết kế được yêu thích nhất của PingPong atelier

BE IN 
TOUCH

SHOWROOM

WORKING HOURS

CONTACT

148 Tu Hoa, Quang An, Tay Ho

Ha Noi, Vietnam 

Mon ~ Fri  9 am ~ 7 pm

Sat & Sun 9am ~ 7pm

+84-1259490684