CLICK THE FLASH TO SEE THE IMAGES

YEM DAO CHAIR

/GH YM ĐÀO

PRODUCT N.

CH01

MATERIAL

MDF, Lacquer, Syntetic leather 

COLOR

SIZE

W:38/D:38/H:80 (cm)

PRICE

3,950,000 VND

The "Yếm Đào" is a chair inspired from traditional wear by PingPong atelier. Dedication to Vietnamese women.

Chiếc ghế "Yếm Đào" được lấy í tường từ áo Yếm truyền thống của những người phụ Việt Nam. Một trong những thiết kế được yêu thích nhất của PingPong atelier

SHOWROOM

WORKING HOURS

CONTACT

CATALOGUE

  • Facebook Social Icon
  • Instagram

148 Tu Hoa, Quang An 

Tay Ho, Ha Noi, Vietnam 

Mon ~ Fri  9 am ~ 7 pm

Sat & Sun 9am ~ 7pm

+84-859490684